Kartsystemer

Olex

Olex er et unikt navigasjons- og oppmålings-system utviklet av Olex AS i Trondheim. Olex benyttes til oppmåling med enkelt- og multistrålelodd innenfor fiskeri, oppdrett, havnearbeid, rørlegging o.l.

 

 

Olex software består av tre hovedelementer:

•Funksjon for kartlegging av bunn, vannsøyle og strøm.

•Navigasjonsfunksjoner og visning av digitale vektorkart

•Plotterfunksjoner

 

Copyright © All Rights Reserved